Home » သတင္း » ေနျပည္ေတာ္ ရံုးခြဲဖြင့္လွစ္ျခင္း

ေနျပည္ေတာ္ ရံုးခြဲဖြင့္လွစ္ျခင္း

Tobu Companyမွ ၂၀၁၆ခုနွစ္၅လပိုင္း၁ရက္ေန႕တြင္ ေနျပည္ေတာ္ျမိဳ႕ေတာ္၌ ရံုးခြဲဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။
Permanent၀န္ထမ္းနည္းပါးျပီး လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ႏွုန္းနည္းတဲ့ ဟိုတယ္၊ အစိုးရံုးမ်ား၊ မ်ားျပားလွစြာေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သန္႕ရွင္းေရး၊ ပိုးမႊားဖမ္းဆီးရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကို အဓိကထားျပီး လုပ္ေဆာင္သြားဖို႕ ရည္ရြယ္ပါတယ္။