Home » Customers Voice » Bungo Teppanyaki Tekkan

Bungo Teppanyaki Tekkan

ကၽြန္ေတာ္တို႕ဆိုင္က ဂၽပန္အစားအစာမၽားကို Course Menu နဲ႕ a le carte menu ေတြရရွိနုိင္တဲ့ ဂၽပန္စားေသာက္ဆိုင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဧည့္သည္မၽား စိတ္ေအးခၽမ္းသာစြာ၊ လံုျခံဳစိတ္ခၽစြာ၊ အရသာရွိစြာ သံုးေဆာင္နိုင္ဖို႕အတြက္ ဆိုင္သန္႕ရွင္းေရးနဲ႕ လံုျခံဳစိတ္ခၽရတဲ့ ပတ္၀န္းကၽင္ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း တစ္ခါတစ္ေလ မီးဖိုေခၽာင္အပါအဝင္ ဆိုင္အတြင္းေနရာအနွံ႕ကို သန္႕ရွင္းေတာက္ေျပာင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖို႕ဆိုတာ မလြယ္ကူပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဆိုင္မွာ ပံုမွန္ ပိုးမႊားသန္႕ရွင္းေရးကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေပမယ့္လည္း၊ သန္႕ရွင္းနွင္ထုတ္ၿပီးေနာက္မွာလည္း ပိုးမႊားေတြက တစ္ကယ္ ေပၽာက္ကြယ္မသြားပါဘူး။ အဲဒီအခက္အခဲကို အားသြန္ခြန္စိုက္ ကူညီေပးခဲ့တာကေတာ့ TOBU Co.,Ltd. ျဖစ္ပါတယ္။ လူတစ္ဦးခၽင္းစီမွာ ကၽန္းမာသန္႕ရွင္းေအာင္ေနထိုင္ျခင္းဟာ သမရိုးကၽျဖစ္ေပမယ့္လည္း၊ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ စားေသာက္ဆိုင္မွာေတာ့ Tobu Company ရဲ့၀န္ေဆာင္မႈျဖင့္ စားသံုးသူေတြ စိတ္ေအးခၽမ္းသာစြာသံုးေဆာင္နုိင္ဖို႕ ဝန္ေဆာင္မွဳေပးနုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ဆိုင္မွာ ဆိုင္မဖြင့္ခင္ သန္႕ရွင္းေရးလုပ္ေဆာင္ေစၿပီးေတာ႔ Tobu ဝန္ထမ္းေတြဟာ ညင္သာေအးေဆးစြာနဲ႕ သန္႕ရွင္းေတာက္ေျပာင္လွပေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီးလည္း ႀကိဳးစားေပးဖို႕ ေတာင္းဆိုပါတယ္။